Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Mysłowice  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Mysłowice

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Mysłowice.

Mapa Geoportal Mysłowice
Mapa z granicą miasta Mysłowice

Dane urzędu

Urząd Miasta Mysłowiceul. Powstańców 1Mysłowice, 41-400

Tel: 32 3171100

Fax: 32 2222565

E-mail: um@myslowice.pl

Powiat: Mysłowice

Województwo: śląskie

Numer TERYT miasta Mysłowice: 2470011

Witryna: www.myslowice.pl

Władze lokalne: Prezydent Dariusz Wójtowiczum@myslowice.pl

Aktualności z miasta Mysłowice

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Mysłowic

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Mysłowice to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Mysłowice na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Mysłowic, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Mysłowic

Miasto Mysłowice w liczbach

Powierzchnia miasta Mysłowice*

66 km2

2002 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Mysłowice*

74 559 mieszkańców

48 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Mysłowice*

1 136 mieszkańców na km2

151 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Mysłowice

Geoportal Mysłowice prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Mysłowice

Jak powstał Geoportal miasta Mysłowice?

Geoportal Mysłowice powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Mysłowice, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Mysłowice umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Mysłowice

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Mysłowice?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Mysłowice;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Mysłowice;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Mysłowice;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Mysłowice;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Mysłowic.
Informacje na Geoportalu Mysłowice

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Mysłowice?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Mysłowice;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Mysłowice;
 • Rejestr MPZP Mysłowice;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Mysłowice;
 • Mapa Topograficzna miasta Mysłowice;
 • Mapa Solarna miasta Mysłowice;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Mysłowice;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Mysłowice

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Mysłowice?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Mysłowice.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Mysłowice łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Mysłowicach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Mysłowic zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Mysłowice, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Mysłowice oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Mysłowice. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Mysłowic możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Mysłowic. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Mysłowice. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Mysłowice.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Mysłowicach.

  Geoportal miasta Mysłowice posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Mysłowice. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Mysłowicach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Mysłowice przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Mysłowicach.

  W Geoportalu Mysłowice przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Mysłowice. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Mysłowicach. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Mysłowice zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Mysłowice, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Mysłowice oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Mysłowice.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Mysłowice. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Mysłowice są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Mysłowice podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Mysłowice.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Mysłowicach. W Geoportalu miasta Mysłowice udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Mysłowicach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Mysłowice.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Mysłowice. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Mysłowice dla mieszkańców

Geoportal Mysłowice jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Mysłowice. Na mapie Mysłowic sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Mysłowice mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Mysłowice. Korzystając z map Geoportalu miasta Mysłowice w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Mysłowice są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Mysłowice dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Mysłowice dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować